• – Lô Câm Đít 4: hôm sau có lô 64, 84.
  • – Lô Câm Đít 5: hôm sau có lô 55, 85, 95
  • – Lô Câm Đít 6: hôm sau có lô 06, 16, 56.
  • – Lô Câm Đít 7: hôm sau có lô 17, 47, 67.
  • – Lô Câm Đít 8: hôm sau có lô 08, 18, 88.
  • – Lô Câm Đít 9: hôm sau có lô 29, 39, 59, 99.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top